De letters A en D verschijnen in een raster van verticale witte lijnen

OPEN WINTER SCHOOL 2020: Audiodescriptie in al haar facetten

OPEN organiseert in 2020 een reeks workshops over het schrijven van audiodescriptie voor films, series, documentaires, theater of kunst. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom en je kan je inschrijven voor één dag, of meerdere dagen. Ontdek hieronder het aanbod.

De TricS onderzoeksgroep van onze Universiteit doet al jaren onderzoek naar het toegankelijk maken van media en cultuur voor mensen die de beelden niet (kunnen) zien. Dit gebeurt via Europese projecten, doctoraatsonderzoek en samenwerkingen met Vlaamse en Europese media- en cultuurpartners. Nieuwe Europese regelgeving zoals de EU Accessibility ACT gaan deze sector de komende jaren een sterke boost geven. In deze workshopreeks vertalen we de meest recente inzichten uit onderzoek naar de praktijk via theorie, richtlijnen, voorbeelden en oefeningen.

Voor wie zijn deze workshops?
 • Taal- en cultuurprofessionals of net afgestudeerden die zich willen bijscholen in dit vakgebied.
 • Audiobeschrijvers die hun kennis willen aanscherpen.
 • Audiobeschrijvers die hun kennis willen uitbreiden naar andere genres.
Welke workshops zijn er?
We bieden drie workshops aan, elk met een ander thema. Je kan je inschrijven voor één workshop, of twee of meer workshops combineren. Elke workshop bestaat uit 3 modules:
 • Module 1: Vanaf 20 januari krijg je toegang tot ons online leerplatform en kan je via korte video’s, teksten en oefeningen al kennis maken met toegankelijkheid, audiodescriptie in het algemeen en het specifieke thema van de workshop. Op die manier beginnen alle deelnemers met een gelijke basis en kunnen we nadien vooral de nadruk leggen op oefeningen en discussie. 
 • Module 2: Workshopdag op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen.
 • Module 3: De derde en laatste module bestaat uit een individuele opdracht. Tot 2 weken na de workshop kunnen deelnemers een oefening uit de workshopdag afwerken en doorsturen. Ze krijgen dan individuele, schriftelijke feedback. 
Workshop 1 (dinsdag 4 februari 2020): Audiodescriptie voor film en televisie voor gevorderden. 
Deze workshop is geschikt voor mensen die al een basisworkshop audiodescriptie gevolgd hebben, of al audiobeschrijver zijn, maar hun vaardigheden graag willen aanscherpen. Deze workshop richt zich op twee specifieke thema’s. In de voormiddag buigen we ons over het audiobeschrijven van documentaires. In de namiddag gaan we dieper in op taal, formulering en de poëzie van audiodescriptie:
 • Hoe haal je meer uit de weinige woorden die je kan gebruiken?
 • Hoe kan je scherp in beeld gebrachte emoties weergeven?
 • Hoe kan je esthetisch krachtige beelden creatief beschrijven?
 • Hoe verwoord je complexe filmtechnieken?

In deze workshop bespreken we bestaand onderzoek en richtlijnen, maar gaan we vooral zelf creatief aan de slag.

Docenten: Gert Vercauteren & Nina Reviers (UAntwerpen)
 
Workshop 2 (woensdag 5 februari 2020): Audiodescriptie voor de podiumkunsten.
Deze workshop legt zich toe op audiodescriptie voor theater en opera. We bekijken hoe je een bondige en boeiende audio-inleiding kan schrijven voor een voorstelling, en hoe je een live-audiodescriptie tijdens de voorstelling voorbereidt. De basiskennis doe je vooral op tijdens de online module (hoe analyseer je een voorstelling, hoe selecteer je informatie en welke informatie zet je in een audio-inleiding?), zodat we tijdens de workshopdag zelf de nadruk kunnen leggen op uitdagende scènes: hoe integreer je de vertaling van boventitels in je beschrijving? Hoe beschrijf je moderne dans? Hoe vat je abstracte en postdramatische stukken in woorden? We kijken naar voorbeelden van traditionele audiodescriptie maar maken ook kennis met creatieve oplossingen die aangereikt worden vanuit integrated access. Dat is een aanpak waar de beschrijving samen met de voorstelling ontwikkeld wordt, en waar schrijvers, makers, acteurs, dansers, gebruikers en beschrijvers samenwerken. Deze workshop is geschikt voor beginners die bijvoorbeeld al een basisworkshop audiodescriptie gevolgd hebbent, of voor beschrijvers die hun kennis met dit genre willen uitbreiden of aanscherpen.
 

Docenten: Nina Reviers & Hanne Roofthooft (UAntwerpen) in samenwerking met Max Greyson (Academie voor Schone Kunsten Antwerpen).

Workshop 3 (6 februari 2020): Audiodescriptie van beeldende kunst.
In deze workshop leer je technieken aan om beeldende kunst te beschrijven. Deze workshop is gebaseerd op de inzichten van het Europees onderzoeksprojecten ADLAB PRO project (adlabproject.eu) en een pilootproject van het OPEN Expertisecentrum waarbij onderzocht wordt hoe het project Museum To Scale toegankelijk gemaakt kan worden voor blinden en slechtzienden. De nadruk ligt specifiek op het beschrijven van kunstwerken voor vooraf opgenomen audiogidsen (in tegenstelling tot live beschrijving door museumgidsen bijvoorbeeld). Je maakt kennis met verschillende creatieve vormen van beschrijven aan de hand van internationale voorbeelden en je maakt ook kennis met het concept van inclusieve gidsen, waarbij beschrijvingen voor slechtzienden gecombineerd worden met algemene achtergrondinformatie zodat een audiogids ontstaat die voor alle bezoekers interessant is. Deze workshop wordt in de voormiddag in het Engels gedoceerd door gastdocente Elisa Perego van de Universiteit van Trieste. Elisa Perego was coördinator van het ADLAB PRO project waarop deze workshop deels gebaseerd is. In de namiddag gaan deelnemers zelf aan de slag in het Nederlands.
 

Docenten: Elisa Perego (Universiteit van Triëste, Italië) & Nina Reviers

Waar & Wanneer zijn de workshops?
De workshops vinden plaats in gebouw R (Rodestraat 14) van de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, lokaal R.10 tussen 9u en 17u30.
 

Wanneer?

3 februari 2020 - 6 februari 2020

Wie doceert deze opleiding?

 • Hanne Roofthooft

  Hanne Roofthooft is PhD student at the University of Antwerp, on the audio description and audio introduction for contemporary theatre.

  www.uantwerpen.be/hanne-roofthooft
 • Elisa Perego

  Elisa Perego currently works at the Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione, University of Trieste. Elisa does research in Audiovisual Translation.

 • Portretfoto van Gert Vercauteren

  Gert Vercauteren

  Onderzoeker en docent Mediatoegankelijkheid aan de Universiteit Antwerpen

 • Nina Reviers

  Nina Reviers

  Onderzoeker Mediatoegankelijkheid aan de Universiteit van Antwerpen.

  Nina's persoonlijke pagina

Wat kost het?

1 workshop: 280 euro

2 workshops: 460 euro

3 workshop: 640 euro

Studenten en uitkeringsgerechtigden krijgen een korting van 30% op de totaalprijs. In de prijs is koffie, thee, drank, lunch en studiemateriaal inbegrepen.
 

De inschrijvingen zijn gesloten.

 

Gerelateerde activiteiten